Skip to main content

Olen tammikuussa 2018 valmistunut fysioterapeutti ja oma suuntautuminen on vahvasti psykofyysisen fysioterapian alueella. Taustalta löytyy mm. Basic body awareness therapy-koulutus, joka on yksi tutkituimpia psykofyysisen fysioterapian terapiamuotoja. Oma polkuni varsinaiseksi BBAT-terapeutiksi on vielä kesken ja opintoja olen käynyt nyt kaksi tasoa.

Vahvimmin omaan ajatusmaailmaan on vaikuttanut SomeBody®-menetelmä (Social, Mental and Body), jossa toiminnallisten harjoitusten kautta tutustutaan minän eri puoliin. Keväällä 2020 saan myös SomeBody®-kouluttajan paperit ja SomeBody®:sta olen käynyt lisäksi ruokamoduulin koulutuksen. Ruokaan liittyen pidän keho <3 ruoka-pienryhmiä, joissa keskiössä on tapamme syödä ja tehdä ruokaan liittyviä valintoja, kehon ja itsensä hyväksyminen, ruokasuhde, tunnesyöminen ja omien ajatusten kirkastaminen.

Näiden lisäksi ohjaan Olennaisessa suojattuja Mindful Body-tunteja, jotka ovat lempeä kosketus kehoon, liikkumiseen ja omaan mieleen.

Mitä nämä sitten käytännössä tarkoittaa?
Itselläni ydinajatuksena on ihmisen havainnointi fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena. Kaikki ajatukset, kokemukset ja tunteet vaikuttavat kehoon. Yhtälailla keho ja keholliset tapahtumat vaikuttavat mieleen. Olet saattanut huomata, miten stressi on aiheuttanut fyysisiä oireita, miten ahdistus on tuntunut hengittämisen vaikeutena tai miten elämäntapamuutokset eivät toimi, koska oma jaksaminen kehon tai mielen näkökulmasta ei riitä. Keho ja mieli huomioimalla pystymme yhdessä luomaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka vahvistavat hyvinvointia viemättä voimavaroja miltään muulta alueelta.

Työskentelemällä minun kanssani voit olla varma, että tulet kuulluksi ja ymmärretyksi. Yhdessä mietimme, mikä on terapiajakson tai valmennuksen tavoite ja kuljemme sitä kohti vakaasti harha- askelia pelkäämättä. Meillä jokaisella on vahva sisäinen voima – arvokas ja uniikki minuus, johon voidaan kehollisten menetelmien kautta ottaa yhteys. Minän yhteyttä kehoon ja ympäristöön vahvistamalla voidaan saavuttaa parempi itsetuntemus, joka on tärkein askel matkalla kohti omaatavoitetta.

Lempeydellä,
Veera Gustafsson, koiran ja kissan äitihahmo sekä intohimoinen lukutoukka ja luonnossa liikkuja veera@tunto.info

Veera Gustafsson
puh. 044 2318 237
veera@olennainen.me