Tekijä: Info Olennainen

Olennainen doulatapaaminen

Jos koet tarvitsevasi doulan tukea odotusaikaasi tai synnytyksen jälkeiseen aikaan, mutta et halua doulaa mukaan synnytykseen, tämä doulapalvelumme on sinua varten. Tapaamisten sisällöt voidaan sopia yksilöllisesti toiveidesi mukaan. Saat tukea ja apua mieltäsi askarruttaviin asioihin odotukseen, synnytykseen, vanhemmuuteen ja pikkuvauva-aikaan liittyen. Doulatapaamiset voidaan toteuttaa Naisten Hyvinvointikeskus Olennaisessa tai kotikäyntinä. Kotikäynnit varattavissa suoraan meiltä. Voit koostaa itsellesi sopivan paketin.

Odotusaikana tarjoamme tietoa ja tukea sinulle tärkeistä asioista. Raskausaikana voimme mm. valmistautua tulevaan synnytykseen tiedollisesti ja kehollisesti, käydä läpi synnytyksen vaiheita, kivunlievityskeinoja tai käsitellä aiempaa synnytyskokemusta. Voit myös kysyä, jos et tiedä, kenen puoleen sinun olisi paras kääntyä asiasi kanssa.

Synnytyksen jälkeen voimme tulla kotikäynnille. Tapaamisissa tarjoamme tukea ja apua kehon ja mielen hyvinvointiin ja palautumiseen. Tarjoamme myös erilaisia hoitokokonaisuuksia äidille ja vauvalle. Tarjoamme tukea vauvan hoitoon, imetykseen ja kotiaskareisiin. Voimme tulla kotikäynnille milloin tahansa vauvan iästä riippumatta. Tarjoamme teille asiantuntevaa ja ammattitaitoista apua ja tukea teidän elämäntilanteeseenne sopivalla tavalla.

Doulaservices also in Englsh. Please ask for more.

Hinta 60€ tunti, 115€ / 2 tuntia

Doulatapaamiset saatavilla myös pakettina:
 3 x 2 tuntia 330€
 5 x 2 tuntia 490€

MYÖS RÄÄTÄLÖIDYT paketit toiveidesi mukaan!

Imetysohjaus

Imetysohjauksen tavoitteena on edistää vauvan, äidin ja koko perheen hyvinvointia. Vaikka imetys onkin luonnollinen asia, aina kaikki ei kuitenkaan suju niin kuin toivoisi. Vauvalla voi olla vaikeuksia tarttua rintaan tai imettäminen voi vanhemmasta tuntua kivuliaalta. Useimpiin imetysongelmiin löytyy kuitenkin ratkaisu. Jokainen imettävä vanhempi, vauva ja perhe on yksilöllinen, siksi imetysohjauksemme perustuu juuri teidän perheen toiveisiin ja tilanteeseen.

Imetysohjauksesta voit saada apua mm.

 • oikean imuotteen löytymiseen
 • imetysasentojen oppimiseen
 • kipeisiin tai haavaisiin nänneihin
 • rintakumista vierottumiseen
 • oman maitomäärän lisäämiseen
 • hitaaseen painonnousuun
 • imetysapulaitteen käyttöön
 • kaksosvauvojen imetykseen
 • osittaisimetykseen
 • vieroitukseen
 • kiinteiden ruokien aloitukseen
 • vauvan tahtiseen pulloruokintaan

Meillä Olennaisessa jokainen imetysohjaaja on käynyt WHO:n 20h imetysohjaajakoulutuksen. Lisäksi toisilla on lisäasiantuntijuutta kätilö- tai terveydenhoitajatyöstä sekä lisäkoulutusten kautta.

kieli- ja huulijänteiden arviointi sekä jälkihoito

Joskus vauvan imemistä voi hankaloittaa huuli- ja kielijänteiden kireys, mutta vain harvoin pelkästään jänteen katkaisu tuo ratkaisun imemiseen liittyviin ongelmiin. Vauva tarvitsee huolellisen jälkihoidon ja suun motoriikan kuntoutusta sekä koko kehon hoitoa. Vastaanotolla saat vinkkejä imetykseen, ohjauksen kotihoitoon ja kuntoutukseen. Aikaa tähän käyntiin on hyvä varata vähintään 90 min, jotta vauvalla on hyvin aikaa syödä ja meillä mahdollisuus tarkkailla sitä ja löytää ratkaisuja haasteisiin.

Jos toivot kireiden jänteiden arviointia tai leikattujen jänteiden jälkihoitoa tai jos sinulla on lähete huuli- ja/tai kielijänneleikkauksen haavanjälkihoitoon, varaa aika kätilö Eliisa Karttuselta tai terveydenhoitaja Karita Kaakiselta.

imetysohjauskotikäynti

Imetysohjauspalvelut ovat saatavilla myös kotikäyntinä, ota suoraan yhteyttä imetysohjausta tekevään kotikäynnin sopimista varten.

Hinnat löydät ajanvarausjärjestelmästämme.

Tanssi-liiketerapia

/Kaisa

Tanssi-liiketerapia on taideterapioihin lukeutuva psykoterapian sovellus. Tanssi-liiketerapia suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti yksilöä huomioiden. Tanssi-liiketerapiassa tutkitaan omaa itseä ja elämäntilannetta huomioiden kehoa ja mieltä. Liikeprosessin avulla on mahdollista ymmärtää itseä ja omia toimintamalleja sekä vahvistaa tietoisuutta itsestä. Sinulla ei tarvitse olla tanssilajien taitoa tullakseen tanssi-liiketerapiaan, kaikenlainen liike on oikeanlaista. Tanssi-liiketerapiassa keskustelu on mukana sen verran, kuin koetaan tarpeelliseksi. Tanssi-liiketerapian menetelmät ovat hyödyllisiä myös silloin, kun sanoja ei tunnu löytyvän.

Yksilötapaamisiin on tervetullut kuka vain tanssi-liiketerapiasta tai oman elämänsä tarkastelusta ja hyvinvoinnista kiinnostunut. Tanssi-liiketerapia tuo hyvää oloa itsetutkiskelun kautta, turvallisessa vuorovaikutussuhteessa. Tanssi-liiketerapia sopii mm. masennuksen, syömishäiriöiden, psykosomaattisten oireiden tai muiden haasteiden hoitoon ja ennaltaehkäisemiseen, se sopii kaikenikäisille. Tanssi-liiketerapian menetelminä käytetään mm. kehotietoisuustyöskentelyä, luovaa liikettä, musiikkia, tanssin ja taiteen eri muotoja, hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Menetelmien avulla omat kokemukset löytävät uudenlaisen muodon. Yksilöterapia aloitetaan alkutapaamisella, jossa kartoitetaan asiakkaan tilanne. Yhdessä keskustellaan terapian tavoitteista, menetelmistä ja asiakkaan toiveista. Ensikäynnille voi varata ajan myös tutustuakseen tanssi-liiketerapian menetelmiin.

Kaisa Selin

ÄITIYSLOMALLA

Olen koulutukseltani tanssi-liiketerapeutti, joogaopettaja ja sosionomi. Minulle on tärkeää, että asiakkaani tulevat kohdatuksi lempeydellä, löytävät itsestään voimavaroja ja keinoja itsensä huomioimiseen. Oma tanssitaustani sai minut kiinnostumaan tanssin ja liikkeen terapeuttisesta merkityksestä. Sosionomin opinnoissa suuntauduin sosiaalipedagogikkaan ja valmistumiseni jälkeen työskentelin lasten, nuorten ja perheiden parissa. Kouluttauduin tanssi-liiketerapeutiksi, sillä sen avulla hyvinvointiaan voi vahvistaa luovasti, kehon ja mielen yhteyttä huomioiden.

Kouluttauduin nelivuotisen tanssi-liiketerapeutin koulutuksen lisäksi joogaopettajaksi, sillä huomaan myös joogan tuovan hyvää oloa liikkeen ja hengityksen kautta. Olen lisäkouluttautunut mm. traumainformoidun ja raskausajan joogan parissa. Onkin ilo tehdä työtä Olennaisessa myös raskaus- ja vauva-aikaan liittyen. Voit lukea lisää minusta ja toiminnastani täältä: www.piuma.fi

Minulle on tärkeää tehdä työtä omien arvojen mukaan, jokaista asiakasta yksilöllisesti huomioiden. Työnkuvaani kuuluu tanssi-liiketerapian yksilö- ja ryhmätapaamiset sekä muut hyvinvointikokonaisuudet vauvoista aikuisiin. Kehollisuuden ja luovuuden avulla tulee näkyväksi jotakin sellaista, jolle ei aina löydy sanoja. Haluan vahvistaa jokaisen omaa, itselleen parhaalta tuntuvaa tapaa olla ja liikkua. Minulle on kunnia olla mukana ainutlaatuisella tutkimusmatkalla itseesi.

Kaisa Selin
kaisa@piuma.fi
p. 045 645 0366

Äiti – vauva – jooga

Äiti-vauva -joogassa liikutaan pehmeästi ja turvallisesti avaten ja vahvistaen äidin kehoa. Tunnin tarkoitus on voimistaa äidin kykyä huomioida itseään pikkuvauva-arjessa ja vahvistaa varhaista vuorovaikutusta vauvan kanssa. Vauva voi makoilla äidin luona viltillä, olla mukana asennoissa ja vauvantahtisesti voit hoitaa häntä tarpeen tullen. Voit ottaa oman viltin mukaan vauvalle ja halutessasi oman maton. Tilasta löytyy kaikki muu tarpeellinen.

Kurssi sopii kaikille pienten vauvojen äideille (n. 1-10kk), et tarvitse aiempaa kokemusta joogasta. Kurssin ohjaa pienen vauvan äiti, joogaopettaja ja tanssi-liiketerapeutti Kaisa Selin.

5 x kurssin hinta 57€.

Ilmoittautumiset Olennaisen Ajanvarausjärjestelmässä tai Kaisalle: kaisa(a)piuma.fi tai p. 045 645 0366.

Femflow

FemFlow on kehonkuuntelua, hengitystä, lempeää liikettä, omaa vahvuutta. Se on tunti, jossa yhdistyy pilateksen ja joogan maailma, kehotietoisuus, hengitys ja läsnäolo. FemFlow on tunti, jossa tullaan tietoiseksi kehosta ja mielestä, vahvistetaan syvää tukea ja hallintaa, etsitään liikkuvuutta. Hengityksen rytmi kuljettaa liikettä, tunnilla liikutaan sekä dynaamisemman flown kuljettaessa että pysähdytään hetkeen.

Haluan johdattaa naiset kehoymmärryksen ääreen, tehden kuitenkin tilaa myös sille, että liiasta kontrollista voi päästää irti ja antaa hengityksen ja oman kehon, oman sisäisen voiman, kuljettaa liikettä myös vapaasti.

Ammennan ohjaukseeni ajatuksia ihmisen kokonaisvaltaisesta näkemyksestä, joogafilosofiasta, fysioterapeuttisesta ymmärryksestäni, kokemuksestani kehomielestä. Koulutukseni embodied flown parissa ovat vaikuttaneet paljon tapaani ohjata ja oivalluttaa naiset oman kehonsa äärelle. Haluan houkutella naiset löytämään ilon ja hyvän olon liikkumisesta, löytämään oman voimansa. Kokemaan itsensä ja kehomielensä hetkessä.

Tunti sopii naisille erilaisissa tilanteissa, aikaisempaa kokemusta liikkumisesta, pilateksesta tai joogasta ei tarvita. Lähtökohtaisesti suosittelen, että osallistuessasi kurssille, olisi synnytyksestä kulunut vähintään 6kk.

Mukaan tunneille voi tulla läpi syksyn. Paikkoja on rajoitetusti, varaa omasi.

Tunnin ohjaa naisten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Maija Korkeamäki. Tiedustelut maija@olennainen.me

puh. 041 311 8693
Uusikoivistontie 40, 28130 Pori
Isokirkkokatu 3, 26100 Rauma

www.olennainen.me